Dirk Lahuis

Het is handig en verstandig vooraf wat afspraken vast te leggen. Ik werk graag met de documenten zoals deze door de Fotobond zijn opgesteld. Kort, helder en in het belang van model en fotograaf.

Model modelcontracten
Er zijn twee modellen voor modelfotografie opgenomen:
• Het model “Contract vooraf”,
• Het model “Contract per foto”.

De contractvoorbeelden verschillen van elkaar op een aantal punten.

Het contract vooraf:
1) Dit contract geldt voor onbepaalde tijd voor alle te maken foto’s in een bepaalde soort fotografie.
2) Het model heeft wel het portretrecht, maar kan daar alleen gebruik van maken door na ontvangst van de CD zelf initiatief te nemen en de fotograaf te verbieden gebruik te maken van één of meer foto’s die op de CD staan.
3) Door de fotograaf gemaakte montages vallen onder dit contract, doch worden niet getoond en verstrekt aan het model. Mogelijk willen niet alle modellen dit.
4) In dit contract wordt niet gesproken over de hoogte van de vergoeding, alleen over het gebruik van de foto’s door model en fotograaf.

TIP: indien de betaling of de vergoeding genoemd wordt is er sprake van een andere rechtsverhouding tussen model en fotograaf. Aangeraden wordt altijd te vermelden dat het model een poseervergoeding ontvangen heeft. Aangezien in bijna alle gevallen enkele foto’s aan het model verstrekt worden is het noemen van een TFP (=Time For Prints) een goed alternatief, d.w.z. betaling voor de gewerkte tijd in natura, foto’s.

5) in dit contract is geen plaats ingeruimd om ouders/wettelijke vertegenwoordigers van het minderjarige model te laten tekenen, maar is wel de geboorte datum en een ID-kaart nummer van het model opgenomen.

TIP: indien het model minderjarig is, altijd de ouders of wettelijke vertegenwoordigers laten tekenen.

Beide contracten melden dat foto’s gewijzigd mogen worden, met behoud van de “aanvankelijke intentie”.
Overeenkomst Modelfotografie.pdf
Voorbeeld contract per foto.pdf